ragdoll parashooter

English Portuguese French Việt Nam Brazil Rusian Spanish Deutsch Korea Japanese Italian Dutch Simplified Chinese

Advertisement

Share |

Thông tin: Ragdoll Parashooter
Miêu tả: Những dollies tuyệt vọng bị uốn cong trên hủy diệt.
Cách chơi: Chuột = Mục tiêu & bắn
1-4 = Trang bị vũ khí

Bảo vệ tháp của bạn từ hàng ngũ của quân xâm lược Ragdoll.
Ngày: 07-08-2013 Lượt chơi: 7826
Ý kiến