các đầm lầy chết

English Portuguese French Việt Nam Brazil Rusian Spanish Deutsch Korea Japanese Italian Dutch Simplified Chinese

Advertisement

Share |

Thông tin: Các đầm lầy chết
Miêu tả: Lấy sam, golum và Frodo an toàn cho các bên khác trong thuyền, trong khi chọn lên đồng xu. |
Cách chơi: Bạn sử dụng các phím lên xuống để chuyển các cấp.
Trò chơi sẽ tự động lưu ở màn hình này.
Ngày: 08-27-2009 Lượt chơi: 822
Ý kiến