tu 95

English Portuguese French Việt Nam Brazil Rusian Spanish Deutsch Korea Japanese Italian Dutch Simplified Chinese

Advertisement

Share |

Thông tin: Tu 95
Miêu tả: Mất quyền kiểm soát máy bay khi cất cánh, bay, và đất đai. kiểm soát các cánh tà để ở trong không khí. |
Cách chơi: Sử dụng phím mũi tên để di chuyển,.
F để chang cánh tà.
G để thay đổi bánh.
H đến là để giải cứu.
Ngày: 08-27-2009 Lượt chơi: 2493
Ý kiến